Vilka är CDA (Compact Distribution AB)

CDA är en oberoende distributör som grundades 1989 och som specialiserar sig på distribution av skivor från oberoende svenska skivproducenter till skivfackhandeln inom Sverige. Företaget bedriver också exportverksamhet för de bolag det representerar. Repertoaren består främst av klassisk musik, jazz/blues, folklig musik och elektroakustisk musik, men sedan 2005 har CDA utökat sin verksamhet till att även omfatta distribution av populärmusik. CDA distribuerar idag ungefär nittio svenska skivbolag, såsom Caprice, Dragon, Musica Svecia, Phono Suecia, Touché Music, Mirrors, Fylkingen, Drone, Hurv och andra.

Företaget representerar också ett antal utländska skivbolag, såsom Regis, BBC Legends, ASV (England), Enja, Capriccio, CPO, Berlin Classics, Linn, Dome, Network Medien (Tyskland) och LSO. Målsättningen för CDA är att vara en alternativ distributör för både svenska och utländska producenter av kvalitetsfonogram.